פורסם מכרז לקידום ופיתוח פארק ההייטק בעיר אשדוד

המכרז שפורסם באמצעות האגף לפיתוח תעשיה שעליו ממונים בצוותא ראש העיר וסגנו אלי נכט, צפוי (בין היתר) להסדיר מחדש את הזכויות והשימושים בפארק כך שיתאימו למגמות העכשוויות בשוק התעסוקה ויעניקו לבעלי הקרקעות והיזמים את הודאות והתמריצים שהם זקוקים להם בכדי לספק מענה מהיר ואיכותי יותר לחברות עתירות ידע…