מחקר בריטי: מעבר לאזורי מסחר חדשים מביא לגידול של 11%-14% במכירות

מחקר חדש של משרד התעשייה הבריטי מלמד כי בשנה הראשונה למעבר עסקים למתחמים מסחר חדשים, חל גידול של 11%-14% במכירות והעסקת עובדים.
בישראל השכילו בשנים האחרונות להבין ולהכיר במגמה העולמית של פיתוח מואץ של איזורי התעשייה והמסחר.
עסקים שעברו למתחמי עסקים ומסחר חדשים הגדילו בשנה הראשונה את מחזור המכירות והעסקת העובדים ב- 14%-11%. כך לפי מחקר חדש שערך משרד התעשייה והאנרגיה הבריטי (The Department for Business, Energy and Industrial Strategy).