שיא במחירי השכירות ובתפוסת משרדים במרכז

למרות בנייה מואצת של מבני משרדים – ברבעון השלישי נרשם שיא במחירים ובתפוסה.
עקב העלייה במסחר המקוון: עלייה גם בביקוש של מרכזים לוגיסטיים, המחיר הממוצע לשכר דירה חודשי למשרדים בת"א הוא 92 שקלים למ"ר,
ומחיר המכירה הממוצע למ"ר הוא 15,771 שקלים.
כך עולה ממחקר שוק שערכה חברת "מאן נכסים" בשוק הנדל"ן המניב לרבעון השלישי של 2017. מדובר בדמי שכירות שהגיעו לרמת שיא כל הזמנים.