קוד אתי

עובדים ומנהלים יקרים,
בעלי עניין נכבדים, אנו מציגים בפניכם את הקוד האתי של חברת אי אל גי, אנו שמחים לגבש עבורנו קוד אתי לשימוש והטמעה בארגון שלנו,
עבורנו ועבור לקוחותינו באשר הם.
במילון מוגדרת אתיקה כ"מערכת כללים הקובעת את ההתנהגות הרצויה והנכונה, העקרונות המקובלים להתנהגות שותפים, משקיעים, עובדים, מנהלים.

בענף שלנו, ענף ההשקעות בנדל"ן, אין רבים הטורחים לנסח קוד אתי, אנו מאמינים כי דווקא כיום מכל זמן אחר, חשיבות הקוד האתי והמוסריות הארגונית
קריטית עבור התנהלות תקנית, עסקית, התנהגותית.

אנו נבקש מעמיתנו, קולגות, בענף לנסח קוד אתי משלהם על מנת לשפר את איכות הענף ושירותיו בישראל.
ב – אי אל גי ( ELG ) אנו מגדירים אתיקה כדרך חיים. אנו רואים עצמנו חברה הוגנת וערכית, ובוחנים את עצמנו כל הזמן בכדי לוודא שאנו לא סוטים מהדרך בה אנו מאמינים. הקוד האתי של ELG נוסח תוך התבססות על ערכי החברה.  ערכים אלו אשר מלווים אותנו לאורך הדרך במהותם הינם ליבת הארגון כך שאנו רואים את ELG כחברה מחויבת להם ואותנו העובדים בחברה- מיישמים אותם.

עובדי הארגון ELG באשר הם מחויבים עפ"י הדין, נהלי החברה, ההסכמים בין הארגון לעובדיו וקוד אתי התנהגותי זה, והכל כפי שיהיו מעת לעת. בכל מקום בו רשום "עובדים", הכוונה היא לכלל עובדי הארגון: עובדים ומנהלים.
כאן האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן ליהפך.
האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע ,וכן ליהפך.

דבר המנכ"ל:

כחלק מחזון החברה מוגדרת שאיפתנו להוות פקטור משמעותי בתחום ההשקעות בנדל"ן , תחום שהוא פרוץ כרגע ובכך ליצור שינוי ממשי בענף. אני מאמין כי פוטנציאל הרווחים מהשקעות נדל"ן אמתיות הוא בלתי נדלה ומשכך משקיעה החברה מאמצים רבים בהקמת מעין 'משפחת משקיעים' איכותית שתפעל יחדיו לצורך מימוש החזון.
אני מאמין כי התייחסות ללקוחות שלנו כשותפים עסקיים בבחירת השקעות בנדל"ן היא קריטית להצלחת החברה, השותפים (לקוחות החברה) שלנו מוגדרים כנכס חשוב להמשך התפתחות החברה, אין אנו מעוניינים "למכור ולהיעלם", אנו מתכוונים לפתח מערכות יחסים ארוכות טווח עם השותפים שלנו המבוססות על אמון, שקיפות, הבנה הדדית ותוצאות בשטח.

בכדי לממש כל זאת עלינו להשקיע בנחרצות וללא לאות בבחירת עסקאות נדל"ן תוך בחינה ואפיון תמידי של העסקאות המוצעות וכמדיניות לא נכנס לעסקה אם איננו שותפים בה.
אני מתחבר בשמחה וגאווה אישית וקבוצתית לכך שאנו נמצאים בעמדה לפיה אנו מבינים את חשיבות הקוד האתי והערכים שהוא משתית.
אני מאחל לכל לקוחותינו ולנו המשך עשיה פורה, ישרה, הגונה וכלכלית.

בברכה,
שאול גליקסברג – מנכ"ל

ELG – בית השקעות בנדל"ן
ELG הינו בית השקעות בנדל"ן אשר שם לו למטרה לבחון ולאפיין השקעות בנדל"ן על בסיס קבוע וזאת ע"פ פרמטרים שונים ומגוונים אשר מייצרים מנגנון סינון איכותי ואמיתי. מנגנון זה מאפשר לארגון להשקיע את כספו ומרצו בהשקעות בעלות רמת סיכון נמוכה יחסית.
כחלק מרציונל 'הקניה' של הארגון, פועלים מנהליו לעיבוי תמידי של מערכת השותפים בחברה.
מטרת העל שלשמה הוקמה החברה הינה הקמת פול משקיעים  אשר משת"פ עם החברה על בסיס קבוע ובמגוון עסקאות נרחב.
עבור כך, נעשה חישוב של רווחיות, כדאיות, ניהול סיכונים עבור המשקיע
מעמד זה מחייב בדיקות עומק, הבנה מקצועית, שקיפות, רצון לחלוק את האמור עם המשקיע.
הארגון מסתמך בבדיקותיו על אנשי מקצוע מובילים, ידע של שנים הנצבר אצל מנהליו, מקורות מוסמכים ומחקרים הנעשים מפעם לפעם.
על כל העובדים מוטלת אחריות לתרום להתנהלות התקינה של הארגון ולסייע בשמירה על מוניטין של יושר, שקיפות, הוגנות ומקצועיות.
בארגון ELG , מאמצים מופנים להטמעת הקוד האתי המוצע, עבור כך מפנה הארגון משאבים ומנהל ההטמעה בארגון, מבטיח בדיקה רציפה של הטמעת הקוד ושימורו.

קוד אתי אופרטיבי
הקוד נועד על מנת להבטיח סטנדרטים של פעילות, אופרציות, מתוקנות בארגון.
במידה וחלק מהתלבטויות עובדי הארגון לא מעוגנים בנהלי הארגון, הקוד מבטיח סטנדרטים של התנהגות אופרטיבית ברורה ואחידה.
כאשר אנו מבצעים את תפקידנו, נפעל תמיד ביושר וללא משוא פנים.
נקדם את עסקי הארגון במקצועיות, שקיפות מלאה, בתום לב, הן ללקוח והן לדרגים הניהוליים.
אין לגלות לאחרים ללא אישור, מידע כלשהו, שהגיע לידנו במסגרת העבודה.
יש להימנע מפעילות המהווה או העלולה להיתפס כניגוד עניינים בין הארגון ללקוח/בעל מקצוע או לכל גורם אחר, בין לקוח ללקוח או בין ענייניך האישיים לאינטרס של הארגון.
יש להתייחס בנימוס ובנעימות ללקוחות ולכל הבאים עמנו במגע במסגרת העבודה.
על העובדים וההנהלה לתרום ליצירת אווירה וסביבת עבודה נעימה ולהתייחס לעמיתים לעבודה, לממונים, למקבילים ולכפיפים – בנימוס ובכבוד, ללא הטרדה, פיזית או מילולית, וללא אווירה של עוינות או הפחדה.

קוד התנהגות
הנכס העיקרי המוביל להתפתחות וצמיחה של ELG הינם עובדיו.
אנו מקשיבים לעובדינו ועושים מאמץ להתחשב בצרכיהם האישיים.
אנו רואים בכבוד הדדי וביחסי אנוש טובים מרכיב חיוני בהצלחתנו עם כל בעלי העניין.
אנו מעריכים ומוקירים עובדים על עבודתם ונוהגים לעשות זאת באופן פורמאלי ובלתי פורמאלי.
אנו רואים חשיבות בקיומה של סביבת עבודה נעימה בריאה ובטוחה, לא מאיימת, לא מתסכלת, מעצימה ולא מחשידה.
אנו מכבדים את המרחב הפרטי של עובדינו ושואפים לאפשר תמהיל ראוי בין צרכי העבודה וחייהם הפרטיים. אנו פועלים למניעת תופעות של הטרדה מכל סוג ואיננו מוכנים לקבל כל ביטוי של אלימות.
אין אנו אוספים מידע על העובד למעט מידע כפי שמאושר בחוק כגון פרטים אישים, הערכות מנהלים, הערכות ביצועים.
עובדי הארגון יודעים כי, יש לדחות כל הצעה עסקית מלקוח או מספק או טיפול בעסקה בעלת עניין אישי, חברי, או משפחתי ללא קבלת אישור מראש.
חל איסור להיות שותף בעסק או לעסוק בפעילות פיננסית עם עמיתים לעבודה, לקוחות או ספקים אלא אם-כן התקבל לכך אישור מראש.
בכל מקרה של ניגוד עניינים, יש לדווח מידית לממונים ולפעול בהתאם להוראות.
ביצוע התפקיד ייעשה בהתאם לסמכויות שהוגדרו לעובד, תוך הקפדה שלא לחרוג מהן. כאשר סמכויות העובדים מואצלות לאחרים, יש לקיים בקרה הולמת על הנושאים שבתחום אחריותם. חתימה על מסמכים בשם הארגון, או פעולה המחייבת את הארגון תיעשה אך ורק על ידי מי שהורשו לכך בנהלי הארגון.
כל הצהרה הנוגעת לענייני הארגון תעשה אך ורק על ידי האיש הממונה והמורשה לכך מטעם הארגון, כפי שימונה על ידי מנהליו מפעם לפעם.

קוד שקיפות והצגת נתונים
לשם שמירה על טובת הלקוח, יש למסור ללקוח מידע מלא וברור, מידע שהוגדר על ידי מנהלי הארגון והעובר למנהלי הפרויקט שלו , במסגרת השמירה על טובת הלקוח, נבקש מהלקוח לעשות בירורים במקביל למידע המסופק לו על ידי הארגון בכל עת.
הארגון יציג ללקוחותיו מידע מאומת אשר נבדק ולא מפוברק בכל צורה, המידע ייאסף ממקורות מקובלים, מורשים בעלי ניסיון וחשיבות בנושא.
בנקודה זו, יתחייב הארגון לשמור על שמירת פרטיות הלקוחות, המוגנת על פי הגנת הפרטיות.
יש להקפיד על שמירה הולמת של מסמכי הלקוח, במטרה להבטיח שתוכנם לא יגיע לידי מי שאינו מוסמך לקבלם. כמו כן, יש להקפיד על אבטחת מערכות המחשוב והדוחות, בהיותם חלק ממערך המידע אודות הלקוחות.

קוד בחירת השקעות
מנהלי הארגון בוחרים השקעות לפי מיטב הבנתם, בחינת נתונים, ייעוץ ממקורות מוסמכים ומקצועיים, הערכות מומחים.
את בחירת ההשקעות יעשו המנהלים בשני אופנים:

  • לא יבחרו השקעות בהם הארגון לא מחזיק חלק לפחות לזמן אותו הוא ממליץ למשקיעיו להחזיק בו.
  • לא יבחרו השקעות אשר לפי חישובים כלכלים ברורים ופשוטים לא יניבו ללקוחות הארגון רווחים לפי מטווה ההשקעה אותו נציע למשקיעי הארגון.
  • לא יעשו השקעות בהם היקף המקורות, בירור הנתונים הוא דל או מבוסס שמועות בלבד.
  • לא יעשו השקעות בהם על פניו ולפי הנתונים הקיימים רמת הסיכון גבוהה ללא צורך או כזו המעמידה את הארגון ושותפיו בסכנה של איבוד קרן ההשקעה לפחות.

תנו לנו למצוא את ההשקעה הטובה ביותר עבורכם

השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם

Scroll to Top