מימון פרויקטים

ELG

מימון וליווי פיננסי לפרויקטים

חטיבת המימון שלנו עוסקת במימון מיזמי נדל"ן באמצעות העמדת חוב בכיר, חוב נחות (הון משלים), ערבויות חוק מכר ועוד.

החטיבה משמשת כגוף חוץ בנקאי ועובדת בשיתוף פעולה עם גופים מוסדיים מהמובילים בישראל

ליווי פיננסי לפרויקט נדל''ן

השיטה המקובלת למימון פרויקטים בנדל”ן בישראל, ידועה בשם שיטת "הליווי הפיננסי". בשיטה זו, מנהל הגוף הפיננסי המממן את הפרויקט כפרויקט סגור, המהווה יחידה פיננסית עצמאית. תקציב הפרויקט והכנסותיו הצפויות נאמדים באמצעות "דוח אפס", הנערך ע”י שמאי מטעם הגוף המממן טרם התחלת הפרויקט. הגוף המממן שולט בניהול הוצאות הפרויקט ומנתב את מקורותיו הכספיים של הפרויקט (תקבולי המכירות) לתשלום ההוצאות הנדרשות אך ורק לצורך הפרויקט.

השלמת הון

לצורך קבלת ליווי על ידי הגוף המממן של הפרויקט, דורש הגוף המממן מהיזם להעמיד הון עצמי בשיעור הנע בממוצע בין 35%-25% מסך עלויות הפרויקט. 

השלמת ההון לפרויקט, משלימה ליזמי נדל”ן את ההון העצמי הנדרש ע"י הגוף המממן. הלוואה מסוג זה נקראת בשפה המקצועית "מזנין" והיא ידועה ומקובלת מאוד בתחום מימון הפרויקטים בארה”ב, שם השיטה נהוגה שנים רבות. מודל זה הוכר בישראל לפני כעשור ותופס תאוצה בשנים האחרונות.

לצורך קבלת ליווי בנקאי על ידי הגוף הממן של הפרויקט (הבנק המלווה), דורש הבנק מהיזם להעמיד הון עצמי בשיעור הנע בממוצע בין 35%-25% מסך עלויות הפרויקט.

השלמת ההון לפרויקט, משלימה ליזמי נדל”ן את ההון העצמי הנדרש ע"י הבנק המלווה. הלוואה מסוג זה נקראת בשפה המקצועית "מזנין" והיא ידועה ומקובלת מאוד בתחום מימון הפרויקטים בארה”ב, שם השיטה נהוגה שנים רבות. מודל זה הוכר בישראל לפני כעשור ותופס תאוצה בשנים האחרונות.

יתרונות למשקיע

למשקיעים, יתרונות רבים בהשתתפות במיזמי נדל"ן באמצעות השקעה בדרך של הלוואת הון משלים (מזנין). המשקיע זכאי לריבית קבועה, גבוהה יחסית ובנוסף, משתתף המשקיע בריווחי הפרויקט. הבנק המלווה בודק ובוחן את הפרויקט והמשקיע אף מקבל בטוחות, בין היתר שעבוד משני של הפרויקט, של חשבון הליווי וערבויות היזם לטובת המשקיע.

מודל ההשקעה

בדיקת נאותות

כל הפרויקטים עוברים תהליך סינון קפדני ע"י צוות המומחים של ELG הכוללים בדיקת נאותות(Due Diligence).
צוות המומחים שלנו בוחן את הניסיון והרקע המקצועי של היזם, התכנית העסקית של הפרויקט, ניתוח רגישויות ועמידה בקריטריונים שנקבעו ע"י וועדת ההשקעות של החברה.
אנו מקפידים על קבלת כל הבטוחות המתאימות ועמידה בתנאי ההלוואה כפי שסוכמו במערכת ההסכמים.

הליך בחינת הפרויקט כולל:

דרוג היזם BDI
דרוג הפרויקט
פיקוח ובקרה שוטפת
שמאות ( דוח 0 )

כולל דוחות מעקב חודשיים לאורך תקופת הביצוע

וועדת השקעות

מעוניינים להצטרף אלינו לעסקה הבאה?

השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם

Scroll to Top