השלמת הון

ELG

מימון השלמת הון למיזמי נדל"ן (מזנין)

קבוצת ELG בעלת ניסיון רב שנים עם מיזמי נדל"ן מוצלחים, מתמחה באיתור, ניתוח והשבחת נכסים.
כיום פועלת הקבוצה למימון מיזמי נדל"ן, התחדשות עירונית ופרויקטים שונים באמצעות שיתוף משקיעים, בדרך של השלמת הון.

מהי השלמת הון?

השיטה המקובלת למימון פרויקטים בנדל”ן בישראל, ידועה בשם שיטת "הליווי הפיננסי". בשיטה זו, מנהל הבנק המלווה את הפרויקט כפרויקט סגור, המהווה יחידה פיננסית עצמאית. תקציב הפרויקט והכנסותיו הצפויות נאמדים באמצעות "דוח אפס", הנערך ע”י שמאי מטעם הבנק טרם התחלת הפרויקט. הבנק שולט בניהול הוצאות הפרויקט ומנתב את מקורותיו הכספיים של הפרויקט (תקבולי המכירות) לתשלום ההוצאות הנדרשות אך ורק לצורך הפרויקט.

לצורך קבלת ליווי בנקאי על ידי הגוף הממן של הפרויקט (הבנק המלווה), דורש הבנק מהיזם להעמיד הון עצמי בשיעור הנע בממוצע בין 35%-25% מסך עלויות הפרויקט.

השלמת ההון לפרויקט, משלימה ליזמי נדל”ן את ההון העצמי הנדרש ע"י הבנק המלווה. הלוואה מסוג זה נקראת בשפה המקצועית "מזנין" והיא ידועה ומקובלת מאוד בתחום מימון הפרויקטים בארה”ב, שם השיטה נהוגה שנים רבות. מודל זה הוכר בישראל לפני כעשור ותופס תאוצה בשנים האחרונות.

יתרונות למשקיע

למשקיעים, יתרונות רבים בהשתתפות במיזמי נדל"ן באמצעות השקעה בדרך של הלוואת הון משלים (מזנין). המשקיע זכאי לריבית קבועה, גבוהה יחסית ובנוסף, משתתף המשקיע בריווחי הפרויקט. הבנק המלווה בודק ובוחן את הפרויקט והמשקיע אף מקבל בטוחות, בין היתר שעבוד משני של הפרויקט, של חשבון הליווי וערבויות היזם לטובת המשקיע.

מודל ההשקעה

בדיקת נאותות

כל הפרויקטים עוברים תהליך סינון קפדני ע"י צוות המומחים של ELG הכוללים בדיקת נאותות(Due Diligence).
צוות המומחים שלנו בוחן את הניסיון והרקע המקצועי של היזם, התכנית העסקית של הפרויקט, ניתוח רגישויות ועמידה בקריטריונים שנקבעו ע"י וועדת ההשקעות של החברה.
אנו מקפידים על קבלת כל הבטוחות המתאימות ועמידה בתנאי ההלוואה כפי שסוכמו במערכת ההסכמים.

הליך בחינת הפרויקט כולל:

דרוג היזם BDI
דרוג הפרויקט
פיקוח ובקרה שוטפת
שמאות ( דוח 0 )

כולל דוחות מעקב חודשיים לאורך תקופת הביצוע

וועדת השקעות

מעוניינים להצטרף אלינו לעסקה הבאה?

השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם